Adam Mickiewicz

27 WRZEŚNIA 2014 W SOBOTĘ XXXIII RAJD MICKIEWICZOWSKI

Dodane przez wikadorka dnia 21.9.2014
REGULAMIN

XXXIII RAJDU ROWEROWO PIESZEGO „MICKIEWICZOWSKIM SZLAKIEM" OBORNIKI – OBJEZIERZE

I CEL

Przypomnienie pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. Popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej. Poznanie zabytków, historii i uroków ziemi obornickiej.

II ORGANIZATORZY

- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
- Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
- Starostwo Powiatowe w Obornikach
- Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu
- Urząd Miasta i Gminy Oborniki
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach
- Zespół Szkół w Objezierzu
- Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Obornikach

III TERMIN I MIEJSCE

Rajd odbędzie się w dniu 27.09.2014 r. - start o godz.9,00 na boisku szkolnym SP Nr 3 w Obornikach ul. Czarnkowska 57. Punkt startowy czynny będzie w dniu 27.09.2014r. od godz. 8.00 - meta od godz. 12.00 do 13.00 przy pałacu w Objezierzu.

IV UCZESTNICTWO

Do udziału w rajdzie przyjmowane będą 8-12 osobowe zespoły /uczniowie z pełnoletnim opiekunem/. Termin zgłoszeń upływa w dniu 23.09.2014 r. na adres SP nr 3, tel.61 29 60 805 /sp3oborniki@wp.pl/ Wpisowe – wpłaty gotówką 4,00 zł. od osoby przyjmowane będą na starcie w SP Nr 3 w sekretariacie rajdu. Drużyny zgłoszone po terminie przyjmowane będą w miarę wolnych miejsc.

V PROGRAM

Rajd odbędzie się na trasach pieszych i rowerowych z Obornik do Objezierza. Uczestnicy rajdu będą startować w konkursach:
- prac plastycznych pt. Bohaterowie utworów A. Mickiewicza -1 praca dostarczona na start formatu A4 lub A3
- konkurs piosenki rajdowej
- wiedzy o Obornikach i A. Mickiewiczu - SP Nr 3 Oborniki
- wiedzy o bezpieczeństwie p.poż. - Straż Pożarna w Obornikach
- wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego - PZMot
- konkurencje rekreacyjno-sprawnościowe- na mecie rajdu
Turysta ma prawo startu w jednej konkurencji rajdowej.

VI PUNKTACJA

Indywidualna w poszczególnych konkurencjach. Drużynowa suma punktów z konkurencji indywidualnych i zespołowych. Do punktacji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego prowadzona będzie punktacja powiatów, na którą składać się będą wyniki 2 najlepszych drużyn z jednego powiatu.

VII ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne rajdu i nagród pokrywają organizatorzy. Koszty osobowe obciążają jednostki zgłaszające.

VIII NAGRODY

Reprezentacje najlepszych zespołów otrzymają nagrody, upominki i dyplomy.

IX POSTANOWIENIA

Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip. Kierownictwo rajdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki wynikłe z winy uczestników rajdu podczas dojazdu w czasie imprezy i powrotu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania Karty Turysty, postanowień niniejszego regulaminu i innych materiałów wydanych przez Organizatora. Sprawy sporne bądź nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Komitet Organizacyjny i Sędziego Głównego.

KOMITET ORGANIZACYJNY
... więcej

BADANIA LEKARSKIE KLAS PŁYWACKICH

Dodane przez wikadorka dnia 8.9.2014
BADANIA LEKARSKIE KLAS PŁYWACKICH ODBĘDĄ SIĘ:

- 11.09.2014r. klasy IV i V

- 15.09.2014r klasy II i III

NA TERENIE PŁYWALNI W GABINECIE DR.HESSA

UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ NASTĘPUJĄCE WYNIKI BADAŃ:

- MORFOLOGIA

- GLUKOZA W SUROWICY

- OB

- BADANIE OGÓLNE MOCZU

TRENERZY PŁYWANIA SP3
... więcej

LISTA LEKTUR OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015r.

Dodane przez aniamicek dnia 29.8.2014
Klasa IVA
1. Jan Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”- Październik 2014.
2. Carlo Collodi „Pinokio” – Listopad 2014.
3. Clive Staples Lewis „Lew, Czarownica i stara szafa” – Styczeń 2015.
4. Joanna Olech „ Dynastia Miziołków” – Marzec 2015.
5. Hans Christian Andersen „Baśnie” (Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu) pierwsza połowa Maja 2015.
Klasa IVB
1. Carlo Collodi „Pinokio” Październik 2014.
2. Jan Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”- – Listopad 2014.
3. Joanna Olech „ Dynastia Miziołków” – Styczeń 2015.
4. Clive Staples Lewis „Lew, Czarownica i stara szafa”– Marzec 2015.
5. Hans Christian Andersen „Baśnie” (Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu) druga połowa Maja 2015.
Klasa VA
1. Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni” – Październik 2014.
2. Edmund Niziurski „Sposób na Alcybiadesa” – Listopad 2014.
3. Henryk Sienkiewicz „ W Pustyni i w Puszczy” – Styczeń 2015.
4. Jadwiga Korczakowska „ Spotkanie nad morzem” – Marzec 2015.
5. Legendy Polskie – wybór (Złota Kaczka, Bazyliszek, Syrena, Morskie Oko, O Kraku, smoku wawelskim i królewnie Wandzie) Pierwsza połowa Maja 2015.
Klasa VB
1. Edmund Niziurski „Sposób na Alcybiadesa” – Październik 2014.
2. Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni” – Listopad 2014.
3. Jadwiga Korczakowska „ Spotkanie nad morzem”– Styczeń 2015.
4. Henryk Sienkiewicz „ W Pustyni i w Puszczy” – Marzec 2015.
5. Legendy Polskie – wybór (Złota Kaczka, Bazyliszek, Syrena, Morskie Oko, O Kraku, smoku wawelskim i królewnie Wandzie) Druga połowa Maja 2015.
Klasa VIA
1. Lucy Maud Montgomery „ Ania z Zielonego Wzgórza” – Październik 2014.
2. Irena Jurgielewiczowa „ Ten Obcy” – Listopad 2014.
3. Kornel Makuszyński „Szatan z siódmej klasy” – Styczeń 2015.
4. Frances Hodgson Burnett „ Tajemniczy ogród” – Marzec 2015.
Klasa VIB
1. Irena Jurgielewiczowa „ Ten Obcy”– Październik 2014.
2. Lucy Maud Montgomery „ Ania z Zielonego Wzgórza” – Listopad 2014.
3. Frances Hodgson Burnett „ Tajemniczy ogród” – Styczeń 2015.
4. Kornel Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”– Marzec 2015.
Wszystkie lektury czekają na naszych uczniów w Bibliotece Szkolnej. Serdecznie Zapraszamy!
... więcej

Zapisy do świetlicy szkolnej

Dodane przez świetlica dnia 27.8.2014

Rozkład jazdy autobusów szkolnych dnia 1.09.2014

Dodane przez świetlica dnia 28.8.2014
Stron:12345678910